Načítavam stránku...

Tím študentov študijného programu bankovníctvo Národohospodárskej fakulty pod vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. a Ing. M. Širaňovej, MA, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií opätovne overoval svoje schopnosti na medzinárodnej súťaži Rotman European Trading Competition (RETC 2018), tentokrát v Ríme v dňoch 23. – 25. augusta 2018.  

Katedra poisťovníctva oslavuje v roku 2018 dvadsiate výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala Katedra poisťovníctva workshop s témou Obraz poisťovníctva v očiach verejnosti: úloha univerzít a praxe s cieľom osláviť tento jedinečný míľník z hľadiska rozvoja vzdelávania a vedy v oblasti poisťovníctva a diskutovať minulý vývoj i budúce ciele a výzvy z hľadiska akadémie i praxe.

Vážení študenti, v prílohe nájdete zoznam otázok na štátne záverečné skúšky na I. stupni štúdia pre študijný program Národné hospodárstvo z predmetov Národohospodárske náuky a Hospodárska politika a ekonomický rozvoj

 

Otázky z predmetu Hospodárska politika a ekonomický rozvoj

Otázky z predmetu Národohospodárske náuky

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?