Načítavam stránku...

Pozvanie na Bratislava Economic Seminar v marci prijal Jan Fidrmuc z Brunel University vo Veľkej Británii. Vo svojej prednáške sa venoval multiplikátoru vládnych výdavkov, pričom prezentoval výsledky svojho nového výskumu, ktorý využíva údaje o prírodných katastrofách. Názov prednášky bol: Government Spending Shocks and the Multiplier: New Evidence from the U.S. Based on Natural Disasters

Profesor Herbert Dawid (Bielefeld University, Germany)  mal vo februári zaujímavú prednášku na tému:Spatial labor market frictions and economic convergence: policy implications from a heterogeneous agent model. Podujatie sa uskutočnilo v rámci pravidelného cyklu Bratislava Economic Seminar. 

Dňa 10.12.2012 sa konal pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo workshop v priestoroch životnej poisťovne AEGON, a.s. v Slávičom údolí 106 v Bratislave. Workshop bol zameraný na reklamnú kampaň poisťovacej spoločnosti od jej vstupu na slovenský poistný trh v roku 2003 a najmä na dôvody a stratégie, ktoré sa poisťovacia spoločnosť rozhodla marketingovo využiť.

V rámci Týždňa vedy v SR zogranizovala Katedra hospodárskej politiky zaujímavé vedecké podujatia. Jednak prednášku prof. Crespa z Ekonomickej univerzity vo Viedni. A zároveň workshop s p. Hajnovičovou z INFOSTATU, s ktorou sme diskutovali možnosti využitia input-output tabuliek pri sektorových analýzach a rozšíreniach pre automobilový priemysel.

Dňa 26. novembra 2012 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XIV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra.

Profesor z Univerzity vo Viedni, Gerhard Sorger, prijal pozvanie na Bratislava Economic Seminar, kde prispel prednáškou na tému: Central bank independence and the monetary instrument problem. Počas svojho vystúpenie prezentoval výsledky výskumu ohľadom nezávislosti centrálnych bánk a nástrojmi, ktoré ma centrálna banka k dispozícii.

Dňa 13.11.2013 o 11.00 hod v miestnosti B108 sa pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnil workshop s názvom Digitálny svet a poisťovníctvo organizovaný Katedrou poisťovníctva a Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s. Workshop bol zameraný na priblíženie využitia moderných informačných a digitálnych technológií v oblasti poisťovníctva a vedený p. Viktorom Cingelom, viceprezidentom pre informačné technológie a členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva sa konal dňa 06.11.2012 v rámci Týždňa vedy a techniky 2012 na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Seminár bol zameraný na priblíženie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov katedry. V rámci seminára boli prezentované viaceré veľmi zaujímavé témy, ktoré pútavo odhaľovali aj tie najtajnejšie zákutia a otázky poistnej vedy a snažili sa predostrieť ich riešenie širšiemu publiku.

V rámci Týždňa vedy a techniky 2012 sa dňa 05.11.2012 konal workshop pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo v spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o. Prednáška bola zameraná na využívanie analytiky v marketingu poisťovacích spoločností. Pútavou formou bola predstavená spoločnosť SAS Slovakia a taktiež využitie analytiky v interných procesoch poisťovacích spoločností.

Na októbrový seminár prijal pozvanie prof. Nicola Acocella (Sapienza University of Rome), ktorý okrem iného vydal učebnicu hospodárskej politiky, ktorá sa používa pri jej výuke na viacerých zahraninčných univerzitách - Economic Policy in the Age of Globalisation. Na seminári prispel prednáškou na tému: The theory of economic policy: from a theory of control to a theory of conflict (resolutions). 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?