Načítavam stránku...

13.11.2018 sa uskutoční v miestnosti 3.B.57 od 11:00 do 13:00 v rámci Týždňa vedy doktorandský seminár. Svoj prebiehajúci výskum prezentujú doktorandi Ing. Alexandra Lešková, Ing. Monika Vámošová a Ing. Miroslav Špurek.

 

 

7. 11. 2018 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil vedecký seminár, na ktorom na pozvanie KBMF prezentoval Martin Hodula z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Ostrave working paper autorov Lukáš Pfeifer-Martin Hodula: A profit-to-provisioning approach to setting the countercyclical capital buffer: the Czech example. Prezentovaný working paper je možné nájsť na nasledujúcom odkaze

 Hodula

Utrecht Miro Špurek 4

Doktorand Miroslav Špurek sa zúčastnil medzinárodného kurzu pre PhD študentov ekonomickej geografie, ktorú zorganizovala univerzita Utrecht (spolu s univerzitou Stavanger). Hlavnou témou kurzu bola geografia inovácií, sietí a "transitions". Zúčastnilo sa jej takmer 40 PhD. študentov z celého sveta ktorí prezentovali svoje dizertačné práce. Okrem toho vystúpili aj ďalší zaujímaví hostia, napríklad aj Andrés Rodríguez-Pose z London School of Economics, alebo Edward Glaeser z Harvardu. Súčasťou kurzu bolo aj školenie tzv. "network analysis", čo je v súčasnosti, široko uplatňovaná vedecká metóda, nie len v ekonómií či geografií.

Konzultačné hodiny členov KAIaVT v ZS 2018/2019

Konzultačné hodiny KAIaVT
RNDr. Agneša Gašperanová, PhD. Pondelok: 15:00 –16:30 2B51
Ing. Lucia Lacko-Bartošová. PhD. Štvrtok: 13:00 –15:00 2B53
Ing. Iveta Ondrášová, PhD.

Utorok: 10:15 – 11:00

Štvrtok: 8:30 – 9:15

2B53

 

Konzultačné hodiny členov Katedry poisťovníctva sú v zimnom semestri AR 2018/2019 k dispozícii v tabuľke nižšie a na osobných stránkach členov katedry.

Konzultačné hodiny prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. pondelok 10:00 - 11:30 5C05
prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD. utorok 13:30 - 15:00 5C14
Ing. Barbora Drugdová, PhD. pondelok 10:00 - 11:30 5C08
Ing. Tomáš Ondruška, PhD. streda 13:00 - 14:30 5C30
Ing. Marek Baxa streda 15:30 - 17:00 5C10
Mgr. Raman Herasimau utorok 17:00 - 18:30 5C10

Dňa 23.10.2018 sa uskutočnila prednáška Mgr. Martina Šveda, PhD., na tému aproximácie počtu obyvateľov Bratislavy na základe mobilných údajov.

Doktor Šveda pôsobí na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Ako humánny a regionálny geograf dlhodobo skúma obce v okolí Bratislavy, v ktorých prebehla masová výstavba. Z dát mobilných operátorov zistil, že v nich žije takmer 100-tisíc ľudí, ktorí si nechcú zmeniť trvalý pobyt.

Viac informácií o jeho zisteniach poskytuje nasledujúci článok.

 

Šveda 23.10.2018 1

 

Vážení študenti,

KBMF v spolupráci s Klubom investorov si vás dovoľuje pozvať na sériu seminárov pod vedením člena predstavenstva Privatbanky, a.s. - pána Mirona Zelinu. Všetky bližšie informácie týkajúce sa seminárov, ako aj spôsob prihlasovania sa, je možné nájsť na nasledujúcom odkaze.

Tešíme sa na vašu hojnú účasť.

Vaša

KBMF

 

Praktický sprievodca investovaním na finančných trhoch

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?