Načítavam stránku...

Dňa 21.októbra 2016 udelila Univerzita Pardubice titul „doctor honoris causa“ trom vedeckým osobnostiam. Jedným z laureátov je profesor Milan Buček, zakladateľ Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave za mimoriadne zásluhy o rozvoj regionálnych vied a za prínos k prepojeniu výskumných pracovísk v oblasti regionalistiky. 

Bratislava 21. októbra (TASR) - Súčasťou cesty k trhovej ekonomike po roku 1989 bola okrem reštriktívnej menovej, fiškálnej a mzdovej politiky aj rýchla vlastnícka transformácia väčšiny štátnych podnikov na subjekty vlastnené súkromnými osobami. V SR prebehla kupónová privatizácia v dvoch etapách. Prvá začala pred 25 rokmi ešte v rámci Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).

"Súkromný sektor sa mal stať čo najskôr motorom inovácií, zvýšenia výkonnosti firiem, zamestnanosti, štrukturálnych a adaptačných zmien a rastu celej ekonomiky,“ vysvetlil pre TASR profesor financií z Ekonomickej univerzity v Bratislave Pavol Ochotnický.

Čítať ďalej...

Na Katedre financií sa od júla 2016 rieši projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja "Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem", v kooperácií s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovskej univerzity v Prešove. Projekt na báze syntézy najnovších teoretických poznatkov uvedených škôl ako aj na báze doterajšieho výskumu riešiteľov projektu rozvinie a empiricky otestuje modelový aparát pre vysvetlenie zdrojov konkurencieschopnosti národných ekonomík, ich rastu, zdrojov konkureniceschopnosti firiem a ich prežitia v globalizovanej ekonomickej súťaži.  Vedúcim projektu je Prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. a projektovým manažérom je Ing. Juraj Válek, PhD.

Dňa 30. 9. 2016 sa v priestoroch Starej tržnice konal 10. ročník Noci výskumníkov, ktorej sa zúčastnila aj Katedra sociálneho rozvoja a práce. V rámci stánku Dobrá práca – úspešná budúcnosť oslovila niekoľko stovák návštevníkov, pre ktorých mala pripravené viaceré aktivity a malé prekvapenia. 

Viac informácií

Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU

Department of Banking and International Finance with generous support of the Nadácia Národohospodár hosted an international conference on the topic above, on 20 and 21 September 2016 in Bratislava, Slovak Republic.

V dňoch 25. - 27. augusta 2016 sa v Ríme konala druhá edícia renomovanej medzinárodnej súťaže v tradingu pre študentov ekonomických a business fakúlt Rotman European Trading Competition 2016. Ekonomickú univerzitu v Bratislave v konkurencii 28 zahraničných univerzít z krajín EU28 a Nórska zastupovali študenti Národohospodárskej fakulty v zložení Tomáš Mihalík (2.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Michaela Kubecová (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Lucia Mrázová (1.ročník 2. stupeň odboru Hospodárska politika) a Martin Nebesník (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo).

Na zasadaní Rady Academia Europaea, európskej akadémie vied, bol 26. júna 2016 vedúci KSRaP NHF EUBA Martin Kahanec zvolený za riadneho člena Academia Europaea v sekcii ekonomických, biznis a manažérskych vied. Tejto pocty sa mu dostalo ako celkovo piatemu Slovákovi a prvému v spoločenských a príbuzných vedách.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?