Načítavam stránku...

Milí študenti EaP,

21.8.2018 je augustový termín štátnych záverečných skúšok zo správneho práva na Právnickej fakulte UK.

Je potrebné, aby ste prišli o 8:30 ráno do historickej časti budovy Právnickej fakulty UK, Šafárikovo nám. 6 (vchod zo Šafárikovho námestia), číslo dverí 315 SB.

Štátna skúška zo správneho práva (aj obhajoba práce s právnickou témou) sa bude konať vo viacerých miestnostiach - po príhovore zástupcu Katedry správneho a environmentálneho práva budete rozdelení do viacerých komisií.

 

22.8.2018 je augustový termín štátnych záverečných skúšok z národohospodárskych náuk na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave.

Je potrebné, aby ste prišli o 7:45 ráno na Katedru ekonomickej teórie NHF, číslo dverí 5B26, Dolnozemská cesta 1.

Štátna skúška z národohospodárskych náuk (aj obhajoba práce s ekonomickou témou) bude prebiehať v uvedenej miestnosti.

 

Prajeme vám veľa šťastia!

Katedra poisťovníctva oslavuje v roku 2018 dvadsiate výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala Katedra poisťovníctva workshop s témou Obraz poisťovníctva v očiach verejnosti: úloha univerzít a praxe s cieľom osláviť tento jedinečný míľník z hľadiska rozvoja vzdelávania a vedy v oblasti poisťovníctva a diskutovať minulý vývoj i budúce ciele a výzvy z hľadiska akadémie i praxe.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?