Načítavam stránku...

 

Streda 23. augusta 2017

EaP (obhajoba práce z NHF a Národohospodárske náuky) - 8:00 hod. v miestnosti 5B19

ETŽ - 8:00 hod. v miestnosti 5B26

 

V každej miestnosti bude k dispozícii projektor a počítač na prezentácie záverečných prác (časový rozsah max. 15 min).

Autorský kolektív z Katedry bankovníctva a medzinárodných financiís finančnou podporou Nadácie ČSOB, v spolupráci s Nadáciou Národohospodár a vydavateľstvom Wolters Kluwer, vydal knižnú publikáciu s názvom „Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku“. Publikácia autorského kolektívu v zložení Ing. Peter Árendáš, PhD., prof. Ing. Božena Chovancová, PhD., Ing. Vladimír Gvozdják, Ing. Jaroslav Hudcovský, Ing. Michaela Dorocáková a Ing. Patrik Slobodník sa zaoberá problematikou dôchodkových systémov s dôrazom na rôzne schémy dôchodkového sporenia, ktoré fungujú na Slovensku a v zahraničí.

Kniha „Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku“ prináša nielen prehľad historického vývoja a súčasného stavu, ale aj analýzu fungovania slovenských a zahraničných dôchodkových fondov. Čitateľ sa tak môže oboznámiť so základnými historickými udalosťami, ktoré mali významný vplyv na vývoj systémov dôchodkového zabezpečenia, ako aj so špecifikami fungovania týchto systémov vo vybraných krajinách, ako sú USA, Nemecko, Čile, Čína alebo Japonsko. Výrazná pozornosť je venovaná tiež hĺbkovej analýze vývoja a výkonnosti slovenských dôchodkových fondov druhého a tretieho piliera dôchodkového zabezpečenia.

Ing. Peter Árendáš, PhD. (vedúci autorského kolektívu): „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo publikovať monografiu „Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku“. V mene autorského kolektívu by som sa chcel poďakovať Nadácii ČSOB, ktorá podporila vydanie tejto publikácie v rámci projektu „Kapitalizačný pilier dôchodkového zabezpečenia na Slovensku a v zahraničí“. Verím, že svojim zameraním a kvalitou má potenciál osloviť veľkú časť nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.“

doc. Ing. Ľuboš Pavelka, PhD. (recenzent knihy): „Posudzovanú knihu hodnotím veľmi pozitívne. Svojim obsahom je pionierskym autorským dielom v danej oblasti, ktoré na slovenskom knižnom trhu jednoznačne chýbalo.“

 

Milí študenti,

náhradný termín odovzdania bakalárskej práce pre tých, ktorí neobhajovali prácu a nezúčastnili sa štátnych záverečných skúšok v riadnom termíne v júni 2017, je do pondelka 17. júla 2017 na Sekretariáte Katedry ekonomickej teórie NHF.

Prihlasovanie sa na opravné štátnice bude prebiehať v termíne 1. - 10. augusta 2017.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte sekretariát.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?