Načítavam stránku...

V uplynulých dňoch uzrela svetlo sveta ďalšia publikácia autorov z katedry Bankovníctva a medzinárodných financií. Vo vydavateľstve Wolters Kluwer bola vydaná monografia s názvom „Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív“, ktorá voľne nadväzuje na publikáciu „Komoditné trhy a reálne investície“, vydanú v roku 2012. Autorský kolektív v zložení Árendáš, Chovancová, Gachová a Pavelka sa venuje aktuálnej situácii na komoditných trhoch, predovšetkým z pohľadu fundamentálnej analýzy. Čitateľovi tiež približuje konkrétne možnosti, ktoré je možné využiť pri investovaní na týchto trhoch. Pozornosť je venovaná tiež trhom takzvaných reálnych aktív, najmä trhu nehnuteľností, umenia, vody, emisných kvót, numizmatike a iným druhom zberateľstva. Publikácia je určená nielen odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti so záujmom o predmetnú problematiku.

 

OZNAM PRE

Denných 2. ROČNÍK I. STUPEŇ A 1. ROČNÍK II. STUPEŇ

Externých 3. ROČNÍK I. STUPEŇ A 2. ROČNÍK II. STUPEŇ

Študent si prostredníctvom priloženého tlačiva môže navrhnúť vlastnú tému záverečnej práce, pričom sa môže poradiť s študíjnym poradcom (tútorom), resp. potenciálnym školiteľom. Témy sa nahlasujú na sekretariáte katedry - poslaním na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

TERMÍN DO 25.01. 2018

Dňa 27. 11. 2018 od 09:00 do 11:00 sa uskutoční exkurzia do spoločnosti Dell, s. r. o., v rámci ktorej bude aj prednáška na tému Dane a účtovníctvo. Exkurzie sa zúčastnia študenti 4. ročníka DDP v rámci predmetu Daňové účtovníctvo. Pozvaní sú všetci, ktorých zaujíma svet daní a účtovania. V prípade záujmu sa môžte prihlásiť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Chcete vedieť ako aplikovať zmluvy o zamedzenídvojitého zdanenia po zavedení MLI? Potom neváhajte a príďte na prednášku z medzinárodného zdaňovania, na ktorej vystúpia hostia - odborníci zo spoločnosti Ernst&Young. Bude v pondelok 26. novembra 2018 o 11,00 hod v miestnosti D 116. Pozývame vás!

Dňa 14.11.2018 sa uskutočnila prednáška generálnej riaditeľky sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenie MPSVaR SR.

So študentami diskutovala na tému dôchodkového zabezpečenia na Slovensku.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

13.11.2018 sa uskutoční v miestnosti 3.B.57 od 11:00 do 13:00 v rámci Týždňa vedy doktorandský seminár. Svoj prebiehajúci výskum prezentujú doktorandi Ing. Alexandra Lešková, Ing. Monika Vámošová a Ing. Miroslav Špurek.

 

 

7. 11. 2018 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil vedecký seminár, na ktorom na pozvanie KBMF prezentoval Martin Hodula z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Ostrave working paper autorov Lukáš Pfeifer-Martin Hodula: A profit-to-provisioning approach to setting the countercyclical capital buffer: the Czech example. Prezentovaný working paper je možné nájsť na nasledujúcom odkaze

 Hodula

Utrecht Miro Špurek 4

Doktorand Miroslav Špurek sa zúčastnil medzinárodného kurzu pre PhD študentov ekonomickej geografie, ktorú zorganizovala univerzita Utrecht (spolu s univerzitou Stavanger). Hlavnou témou kurzu bola geografia inovácií, sietí a "transitions". Zúčastnilo sa jej takmer 40 PhD. študentov z celého sveta ktorí prezentovali svoje dizertačné práce. Okrem toho vystúpili aj ďalší zaujímaví hostia, napríklad aj Andrés Rodríguez-Pose z London School of Economics, alebo Edward Glaeser z Harvardu. Súčasťou kurzu bolo aj školenie tzv. "network analysis", čo je v súčasnosti, široko uplatňovaná vedecká metóda, nie len v ekonómií či geografií.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?