Bc. Michal Gabura, študent 2. ročníka Ing. štúdia odboru verejná správa a regionálny rozvoj sa umiestnil na 2. mieste vo fakultnom kole študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

 

Téma študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ): Vplyv Covid 19 na rozpočet miest

Anotácia práce a výsledky: Mestá a obce (55) veľkostnej kategórie od 5000 do 10 000 obyvateľov čerpali štátnu pomoc vo výške 8 604 119 EUR, čo predstavuje z celkovej poskytnutej pomoci 8,62 %. Pandémia COVID-19 znížila medziročný rast celkových príjmov a celkových výdavkov a mestá skúmanej veľkostnej kategórie znižovali väčším spôsobom svoju výdavkovú časť ako príjmovu. Celkový vývoj bežných príjmov má rastúci charakter, ale od roku 2019 stúpa miernejšie. Rovnaký trend môžeme vidieť aj pri bežných výdavkoch. Podľa vývoja zdrojov bežných príjmov evidujeme skutočnosť, že samosprávy počas pandémie využívali externé zdroje financovania omnoho viac ako pred pandémiou. Z pohľadu daňových príjmov eviduje výpadok DzPFO, ktoré samosprávy dokázali pokryť formou štátnej pomoci a väčším množstvom vybratých daní z majetku a dani za tovary a služby. Počas pandémie samosprávy využívali väčšie množstvo výdavkov do oblastí vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, verejný poriadok a bezpečnosť a zdravotníctvo. Naopak menej využívali v oblastiach ochrana životného prostredia, ekonomická oblasť, bývanie a občianska vybavenosť a rekreácia, kultúra a náboženstvo.

M. Gabura dodal: "Veľmi ma teší, že moja práca získala ocenenie 2. miesta na NHF a aj takýmto spôsobom som mohol reprezentovať Katedru verejnej správy a regionálneho rozvoja. Priebeh obhajoby ŠVOČ prebiehal v online prostredí na platforme MS Teams. Obhajoba prebehla v príjemnom bezstresovom prostredí. Po prezentácii práce členovia komisie poskytli aj pozitívnu a aj negatívnu spätnú väzbu, ktorú som vnímal ako príležitosť posunúť prácu na lepšiu úroveň. Bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť."

Michalovi srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným študentom/študentkám za účasť!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.