PhD. téma 2021/2022: Podpora podnikania nezamestnaných v najzaostalejších regiónoch

Školiteľ: doc. Mgr. Miroslav Šipikal, Phd.

Termín podania prihlášky: 11. 6. 2021

Viac informácií: https://nhf.euba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-zaujemcov

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.