Gratulujeme Bc. Kataríne Vítekovej, študentke 2. ročníka Ing. štúdia, odbor verejná správa a regionálny rozvoj k skvelému 3. miestu vo fakultnom kole študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) 2021! Katarína písala prácu na tému "Vplyv lyžiarskych stredísk na ceny prenájmov", ktorej školiteľom bol doc. Ing. Štefan Rehák, PhD. Prinášame aj krátky rozhovor.

Gratlujeme Katarína k skvelému výsledku. O čom bola Vaša práca a aké boli jej výsledky?

Cieľom práce bolo zistiť, ako vplývajú lyžiarske strediská na ceny ubytovacích zariadení. Myslím, že práca môže byť prínosom pre domácnosti, ako tzv. investičný kompas, kde kúpiť nehnuteľnosť za účelom krátkodobého prenájmu, a tiež napríklad miestnym samosprávam ako pomôcka pri rozhodovaní o výške daňového zaťaženia.

Výsledky boli zaujímavé. Pomocou hedonického cenového modelu sme zistili, že ak sa ubytovanie nachádza do 10 km od lyžiarskeho strediska, zvyšuje to cenu prenájmu. Je však rozhodujúce ako je dané ubytovanie vzdialené. Inak lyžiarske stredisko vplýva na cenu ubytovania do 300 m (v tomto prípade sa výsledná cena zvýši o 62,38% v zimnom období a v letnom o 52,54%) a inak je to pri vzdialenosti od 500 do 800 m (v tomto prípade sa cena zvýši o 34,22% v zimnom období a 30,10% v letnom období). Tiež dôležitú úlohu zohráva aj veľkosť strediska. Inak bude ovplyvňovať ceny prenájmov lyžiarske stredisko Jasná a inak to bude v prípade malého strediska ako je lyžiarske stredisko Cigeľ. Toto tvrdenie sa nám aj potvrdilo v našej práci. Zistili sme že ak sa ubytovanie nachádza do 10km od lyžiarskeho strediska s viac ako 10 zjazdovkami výrazne to vplýva na výslednú cenu ubytovania ( v zime o 23,14% a v lete o 24,85%).

Ako prebiehala obhajoba?

Obhajoby prebiehali online a bolo zvolené poradie podľa stupňa štúdia a  ja som išla úplne posledná. Čakala som teda 6 hodín, kým som sa dostala na rad. Prišli ma však online podporiť moje spolužiačky a môj školiteľ a to ma veľmi potešilo. Aj to malo určite vplyv na moje prezentovanie. :-)

Ako hodnotíte svoje umiestnenie?

Ja som veľmi spokojná, že sa mi podarilo umiestniť. Som rada, že sa mi podarilo niečo dosiahnuť počas štúdia na univerzite. Nemôžem si však všetky zásluhy nechať len pre seba. Mala som veľmi dobrého školiteľa, ktorý mi vedel vždy dobre poradiť na čo sa napríklad v práci viacej zamerať, a to sa potom odrazilo aj na kvalite mojej práce. Mám pocit, že mi niekedy veril viac ako ja sama sebe. :-)

Koľko študentiek a študentov sa zúčastnilo fakultného kola ŠVOČ?

Na prvom stupni bolo ak si správne pamätám 8 študentov, a na druhom stupni 5. Porota sa vyjadrila pri hodnotení, že sa každým rokom práce zlepšujú, takže zvoliť poradie bolo pre nich náročné a rozdiely v hodnoteniach boli podľa nich v minimálnom počte bodov.

Prečo by sa podľa Vás mali študentky a študenti zapájať do ŠVOČ?

Myslím si, že je veľmi dobré mať takúto skúsenosť, či už je to kvôli prezentačným zručnostiam alebo kvôli štylistike písania vedeckej práce. Pre mňa to bolo obohacujúce práve kvôli týmto faktorom. Človek vychádza z komfortnej zóny a urobí pre svoje vzdelanie niečo viac ako minimum, ktoré je potrebné na splnenie podmienok pre absolvovanie štúdia. Okrem toho sú prvé tri miesta aj finančne ohodnotené a tiež zúčastnení získavajú tri kredity, čo si myslím, že môže byť motivačné. :-)

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.