Zaujíma Ťa, ako vplýva zmena klímy na život v mestách? Ako to môže ovplyvniť zdravie obyvateľov, stav budov a konanie samosprávy mesta? A toto všetko sa dozvedieť na príklade SLOVENSKÉHO mesta, dokonca v jeho jednotlivých častiach? Príď si vypočuť prednášku jednej z členov autorského kolektívu štúdie 

Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

p. Streberovej z Útvaru hlavnej architektky mesta Bratislava a môžeš sa jej aj spýtať, čo ťa v tejto téme zaujíma.

KEDY a KDE?  

UTOROK 8.12.2020 o 14,00 hodine online. Keď sa chceš zúčastniť, ozvi sa na najneskôr do utorka 13,00 hodiny. Prezentácia bude trvať 1 hodinu a bude na MS Teams na NHF_Ekonomia zivotneho prostredia.  

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.