ŠPUREK, Miroslav, Ing.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

interný doktorand
Miestnosť 1C.13
E-mailová adresa
Konzultačné hodiny:

(zahraničná mobilita)