ŠPUREK, Miroslav, Ing., PhD.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

výskumný pracovník
Miestnosť 1C.13
E-mailová adresa
Konzultačné hodiny:

(zahraničná mobilita)