PUŠKÁROVÁ, Paula, doc. Ing., DiS.art., PhD.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

externá spolupracovníčka prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium EUBA
E-mailová adresa
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Paula_Puskarova
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/paula-puskarova-a11a3339