KERUĽOVÁ, Alžbeta

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

sekretárka
Miestnosť 3B.46
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1318