JAŠUREK, Igor, Mgr., M.A., PhD.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

odborný asistent
E-mailová adresa
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 16:00 - 17:30