101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

interná doktorandka
Miestnosť 1C23
E-mailová adresa
Konzultačné hodiny:

streda 9:30 - 11:00