BELVONČÍKOVÁ, Eva, Ing., M.A., PhD.

101004 - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

výskumná pracovníčka tajomníčka katedry, koordinátorka AIS
Miestnosť 3B.44
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1350
Konzultačné hodiny:

streda 09:00 - 10:30

 

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Ekonómia životného prostredia
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

Vedecko-výskumná činnosť:

Riešené projekty

  • projekt V4 "How to benefit from global value chains - implications for the V4 countries"
  • VEGA Budúcnosť kohéznej politiky EÚ 2014-2020
  • KRENAR - Kreatívna ekonomika – národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (APVV)
  • Lokálne a regionálne ekonomické vplyvy univerzít (VEGA)
Ďalšie informácie:

Jazyky

  • Anglický jazyk