Načítavam stránku...

Dňa 24.4.2019 prebehla v rámci predmetu Aplikovaná sociálna politika

 

obhajoba študentského projektu vzdelávania a začlenenia znevýhodnených občanov na trh práce.

Ďakujeme za spoluprácu a tvorivé pripomienky  pani Michaele Mudroňovej z organizácie Človek v ohrození.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?