MAÁROVÁ, Katarína

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

sekretárka
Miestnosť 4B48
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1486
Konzultačné hodiny:

Pondelok - štvrtok 8.30 - 13.30