LELOVICS, Andrea, Ing., MBA

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

interný doktorand
Miestnosť 4B03
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1403
Konzultačné hodiny:

LS AR 2023/2024

Pondelok 10:00 - 11:30