KLIMKO, Roman, Ing., PhD.

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

odborný asistent tajomník katedry
Miestnosť 4B51
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1471
Konzultačné hodiny:

LS AR 2023/2024

Pondelok 14:00 - 15:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Ekonómia a politika trhu práce
 • Ekonómia trhu práce a pracovné právo
 • Sociálna politika ( v anglickom jazyku )
 • Zelená ekonomika
 • Zelená ekonomika ( v anglickom jazyku )
Publikačná činnosť:

AAB   KLIMKO, Roman. Zelená ekonomika a zelené pracovné miesta pre udržateľnú budúcnosť. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 72 s. ISBN 978-80-225-5093-2.

ADM   KLIMKO, Roman - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Integrated Reporting Assessment From the User's Perspective Using the Integrated Report Quality Index. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Digital Accounting Research. - New Jersey : Rutgers University. ISSN 2340-5058, 2022, vol. 22, pp. 71-96 online. VEGA 1/0037/20.

ADM   BEDNÁROVÁ, Michaela - KLIMKO, Roman - KLIMKO, Patrik. Human capital reporting practices of German and American companies. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Digital Accounting Research. - New Jersey: Rutgers University. ISSN 2340-5058, 2017, vol. 17, pp. 67-91.

ACB   RIEVAJOVÁ, Eva - PONGRÁCZOVÁ, Eva - KLIMKO, Roman. Trh práce a politika zamestnanosti. Recenzenti: Mária Janušová, Božena Igliarová. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 261 s. [16,57 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4356-9.

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • politika zamestnanosti, trh práce, zelená ekonomika

  

Vedúci projektu: VEGA 1/0037/20: Nové výzvy a riešenia pre rast zamestnanosti v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach (2020 – 2023) 

 

Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Španielsky jazyk

 

Zahraničné pobyty

 • Universidad de Huelva, Španielsko (2012 - 2013, 2014, 2015, 2017,2018,2019, 2020)
 • Universidad Pablo de Olavide, Španielsko (2018,2019,2020, 2022)
 • University of Tirana, Albánsko (2022)
 • University of European Studies of Moldova (2022) 
 • Royal Institute of Management, Bhután (2019)
 • The International College of NIDA, Thajsko (2019)
 • Burapha University International College, Thajsko (2019)
 • University of Udayana, Indonézia (2017)
 • Trisakti University. Indonézia (2017)
 • University Donja Gorica, Čierna Hora (2017)
 • Universidad Iberoamericana Puebla, Mexiko (2016)