KAHANEC, Martin, doc. Mgr., MA PhD.

101005 - Katedra sociálneho rozvoja a práce

výskumný pracovník
Miestnosť 4B51
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1471
Ďalšie informácie:

Martin Kahanec je ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce. Na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník . Od januára 2010 pôsobí na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde bol v roku 2016 menovaný za profesora. V roku 2008 založil Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), kde pôsobí ako riaditeľ pre výskum. Od roku 2016 spolupracuje s Centre for Population, Development and Labour Economics Univerzity Organizácie spojených národov (UNU). Martin Kahanec je Visiting Research Fellow na Inštitúte pre štúdium práce IZA (Institute for Labor Studies) v Bonne (Nemecko), kde pôsobil ako zástupca riaditeľa programu Migrácia (2007-2016), a  zástupca riaditeľa pre výskum (2009). Od roku 2016 je pozvaným členom Academia Europea, Európskej akadémie vied, a v roku 2017 sa aktívne zapojil ako Fellow do Global Labor Organization.

Jeho výskum sa zameriava na ekonomickú politiku, ekonómiu práce a populačnú ekonómiu, vzdelávanie, migráciu a mobilitu v EÚ, etnicitu na trhu práce, a reformy na európskych pracovných trhoch. Martin Kahanec publikuje články v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch ako aj kapitoly, vedecké zborníky a monografie v prestížnych medzinárodných vydavateľstvách (napr. Oxford University Press, Springer, Edward Elgar). Má viac ako 460 citácií v databáze Web of Science a viac ako 740 citácií v databáze Scopus.

Pôsobí ako editor vedeckých časopisuov International Journal of Manpower, Journal of European Social Policy, Economic Systems, Journal of Chinese Economic and Business Studies. V minulosti bol editorom vedeckého časopisu Transfer a výkonným editorom IZA Journal of European Labor Studies, ktorý bol pod jeho vedením v roku 2016 prijatý do databázy Scopus. Martin Kahanec spolupracoval na viacerých vedeckých a aplikovaných projektoch Svetovej banky, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, OECD, a iných medzinárodných a národných inštitúcií.

 

Jazyky

  • Anglický jazyk,
  • Nemecký jazyk