Načítavam stránku...

V pondelok 11.11.2013 v miestnosti D111 sa uskutočnila jedinečná akcia s názvom Vedecký seminár Katedry poisťovníctva 2013. V rámci seminára ste sa mohli dozvedieť informácie o Katedre poisťovníctva i histórií výučby poisťovníctva na Slovensku. Navyše jednotliví členovia katedry prezentovali v rámci seminára pútavou a populárno náučnou formou viaceré zaujímavé výsledky ich vedecko-výskumnej činnosti. 

Dňa 10.12.2012 sa konal pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo workshop v priestoroch životnej poisťovne AEGON, a.s. v Slávičom údolí 106 v Bratislave. Workshop bol zameraný na reklamnú kampaň poisťovacej spoločnosti od jej vstupu na slovenský poistný trh v roku 2003 a najmä na dôvody a stratégie, ktoré sa poisťovacia spoločnosť rozhodla marketingovo využiť.

Dňa 13.11.2013 o 11.00 hod v miestnosti B108 sa pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnil workshop s názvom Digitálny svet a poisťovníctvo organizovaný Katedrou poisťovníctva a Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s. Workshop bol zameraný na priblíženie využitia moderných informačných a digitálnych technológií v oblasti poisťovníctva a vedený p. Viktorom Cingelom, viceprezidentom pre informačné technológie a členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Vedecký seminár Katedry poisťovníctva sa konal dňa 06.11.2012 v rámci Týždňa vedy a techniky 2012 na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Seminár bol zameraný na priblíženie vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov katedry. V rámci seminára boli prezentované viaceré veľmi zaujímavé témy, ktoré pútavo odhaľovali aj tie najtajnejšie zákutia a otázky poistnej vedy a snažili sa predostrieť ich riešenie širšiemu publiku.

V rámci Týždňa vedy a techniky 2012 sa dňa 05.11.2012 konal workshop pre študentov 3. ročníka 1. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo v spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o. Prednáška bola zameraná na využívanie analytiky v marketingu poisťovacích spoločností. Pútavou formou bola predstavená spoločnosť SAS Slovakia a taktiež využitie analytiky v interných procesoch poisťovacích spoločností.

Dňa 19.04.2012 sa konal seminár študentov 1. ročníka 2. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo v životnej poisťovni AEGON, a.s. v Slávičom údolí 106 v Bratislave. Seminár v spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. bol zameraný na aktivity v poisťovníctve od vstupu poisťovne na slovenský poistný trh v roku 2003 až po súčasné otázky diania na finančných trhoch.

Dňa 01.03.2012 sa konal seminár študentov 1. ročníka 2. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo v Slovenskej asociácii poisťovní na Drieňovej ulici 34 v Bratislave. Seminár bol zameraný na významné postavenie Slovenskej asociácie poisťovní na finančom trhu tak Slovenskej republiky ako aj Európy. Počas semináru boli študentom veľmi pútavým spôsobom poskytnuté informácie o činnosti a úlohách asociácie či už vo vzťahu k štátu, verejnosti, zamestnancom poisťovacích spoločností alebo sprostredkovateľom. Seminár obsiahol aj legislatívny proces a dohľad na národnej ale aj nadnárodnej úrovni. V rámci seminára sa taktiež prestavili všetky činnosti manažérov jednotlivých sekcií. 

Dňa 23.02.2012 sa konal seminár študentov 1. ročníka 2. stupňa štúdia študijného programu Poisťovníctvo v spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o. priamo v centrále spoločnosti na Lazaretskej ulici 12 v Bratislave. Obsahom bola business analytika a jej využívanie pre potreby poisťovníctva so zameraním na transformáciu dát, reaktívne rozhodovanie na základe minulých scenárov a proaktívne rozhodovanie na základe budúcnosti.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?