Načítavam stránku...

Spoločnosť Swiss Re, ktorá je jedným z najväčších vedúcim poskytovateľov zaistenia na svete podporila štúdium poisťovníctva na Katedre poisťovníctva a darovala učiteľom a študentom odbornú literatúru zameranú na problematiku poistenia.

Knihy slávnostne odovzdali zamestnanci spoločnosti Swiss Re dňa 19.4.2017 študentom a učiteľom študijného programu Poisťovníctvo počas prednášky v rámci predmetu Zaistenie, ktorý je zabezpečovaný v spolupráci Katedry poisťovníctva a spoločnosti Swiss Re.

Ďakujeme a tešíme sa z nových informácií, ktoré sa z kníh dozvieme :)

 

 

 
 
 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?