Načítavam stránku...

Blahoželáme nášmu kolegovi Ing. Tomášovi Ondruškovi, PhD., ktorý sa so svojou dizertačnou prácou na tému „Znaky, osobitosti a zmeny v správaní sa spotrebiteľa na poistnom trhu“ umiestnil v 5. ročníku súťaže o najlepšiu študentskú prácu na skvelom treťom mieste. Súťaž organizovala spoločnosť SAS Slovakia a jej cieľom bolo oceniť najlepšie záverečné práce obhájené v kalendárnom roku 2014, v ktorých boli aplikované metódy a nástroje SAS pre riešenia hlavnej výskumnej otázky. Vedúcou záverečnej práce bola doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

Víťazovi i vedúcej práce srdečne blahoželáme :)

http://www.sas.com/sk_sk/offers/14/sutaz-o-najlepsiu-pracu-2014-2329481/overview.html

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?