Načítavam stránku...

Víťazom 6. ročníka súťaže Economicus - Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov, sa stal kolektív autorov v zložení Zuzana Brokešová a Jana Péliová z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Cary Deck z Economic Science Institute, University of Arkansas.  Autorský kolektív získal cenu za prácu „Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní“.

Ocenený autorský kolektív presvedčil medzinárodnú porotu svojím výskumom na vysoko aktuálnu tému, ktorou sú cenové stratégie predajcov vychádzajúce z údajov o nákupnom správaní ich zákazníkov. Ich práca bola uverejnená v magazíne International Journal of Industrial Organization.

O Cenu Nadácie VÚB pre mladých ekonómov - Economicus sa môžu uchádzať mladí vedci do 40 rokov, ktorí publikovali vedecký článok z oblasti ekonómie alebo finančníctva v niektorom z karentovaných zahraničných ekonomických časopisov. 
Nadácia VÚB spolu s ocenením víťaznej práce vyhlásila aj nový ročník súťaže Economicus. Prihlásiť možno vedecké články publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2015. Víťaza vyberie medzinárodná odborná porota. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2016. Viac informácií o podmienkach súťaže získate na internetovej stránke www.nadaciavub.sk.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?