Načítavam stránku...

Výsledkom dlhoročnej spolupráce Katedry poisťovníctva a poisťovne Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. bol aj workshop, ktorý sa konal dňa 12. novembra 2014 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. Témou workshopu boli nové trendy v poistnom obchode a zmena správania sa distribučných kanálov.

Cieľom workshopu bolo nielen prepojenie teoretických poznatkov s pohľadom odborníkov z praxe, ale aj poukázanie na význam poisťovníctva v celospoločenskom meradle. Pridanou hodnotou podujatia, ktoré študenti hodnotili vysoko pozitívne, bola možnosť bližšie sa pozrieť na distribučné procesy v poisťovniach, ako aj riešenie reálnych problémov súvisiacich s nástupom digitálnej éry. Podujatie zaznamenalo veľký úspech spomedzi študentov všetkých ročníkov rôznych študijných programov, pričom sa ho zúčastnili aj členovia Katedry poisťovníctva a zástupcovia Allianz- Slovenskej poisťovne - pán Marián Bilik, riaditeľ odboru ľudských zdrojov a pani Viera Jurická z odboru ľudských zdrojov. V rámci podujatia najskôr vystúpil pán Marko Tomašovič, člen predstavenstva a viceprezident pre rezort obchodu životných poistení. Na začiatku svojho vystúpenia poukázal na charakter poistenia vo vzťahu k distribúcii a obchodu, ako aj potrebu uvedomenia si, že poistenie nie je služba, ktorá sa kupuje, ale predáva. Uvedomenie potreby poistenia nespočíva v osobe klienta, ale práve poisťovňa musí na túto potrebu poukázať. Nástrojom na uspokojenie potrieb potenciálnych klientov sú poistné produkty šité na mieru klienta. Dôležitú úlohu v tomto trende zohráva aj nástup digitalizácie, ktorý neobišiel ani poisťovníctvo a zhromažďovanie informácií o klientoch a ich správaní z rôznych zariadení, ktoré využívajú v každodennom živote. Z aktuálnych trendov nemožno vynechať ani vplyv sociálnych sietí, ktoré v súčasnosti zohrávajú dôležitú úlohu. Ich význam by však v oblasti poistných obchodov mal podľa pána Tomašoviča v budúcnosti klesnúť. Následne študentom a hosťom priblížil svoj pohľad aj pán Marek Blaha, riaditeľ odboru životnej siete. Svoje vystúpenie začal zistením vedcov z University of Pennsylvania, že poisťovníctvo je „najmenej pochopenou odvetvím na svete“ a to nielen zo strany klientov, ale aj poisťovní a regulátorov. Na tieto skutočnosti nadviazal aj v ďalšej časti svojej prezentácie, kde poukázal na reálne problémy tejto disharmónie v oblasti budúceho zabezpečenia jednotlivcov, ale aj meniacej sa demografickej štruktúry obyvateľstva. Účastníkom workshopu priblížil tiež dopady globálnych zmien v úrokových sadzbách na investičné aktivity jednotlivcov vo vzťahu k finančnej gramotnosti a rizikovej averzii. Prezentované fakty podnietili študentov k búrlivej diskusii. Študenti mali možnosť získať zaujímavé knižné publikácie, ako i vecné ceny za zaujímavé príspevky do diskusie. Hlavnú cenu – aktívne stráviť deň v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s. s možnosťou spoznať činnosť jednotlivých oddelení a zároveň prijať pozvanie na obed s prednášajúcimi hosťami získal študent tretieho ročníka študijného programu Poisťovníctvo. Veríme, že mu výhra prinesie okrem zážitkov aj odborné poznatky.

 

Fotogaléria

workshop nove trendy

workshop nove trendy2

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?