Načítavam stránku...

Dňa 23.6.2014 organizovala Katedra poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás medzinárodnú vedeckú konferenciu "Vývojové trendy v poisťovníctve 2014". Táto sa konala korešpondenčnou formou a do zborníka bolo zaradených mnoho zaujímavých a podnetných príspevkov mapujúcich aktuálne trendy v sektore poisťovníctva.

Organizačný výbor pod vedením prof. Ing. Anny MAJTÁNOVEJ, PhD. by rád vyjadril úprimnú vďaku všetkým zúčastneným.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?