Načítavam stránku...

Prednáška bola zameraná na otázky zaistenia a študenti sa dozvedeli zaujímavé informácie o zaistení jeho charaktere, funkciách a formách. Pozornosť bola tiež venovaná historickému vývoju zaistenia zaistnému trhu ako aj postaveniu jednotlivých zaisťovní na trhu. Interaktívny charakter prednášky bol podporený jednak aktívnou účasťou študentov ale najmä realizáciou prípadovej štúdie v rámci, ktorej sa študenti mohli „zahrať“ na jednotlivé subjekty poistného a zaistného vzťahu a overiť si tak svoje teoretické zručnosti pri viac či menej reálnych situáciách. Atmosféra počas prednášky bola veľmi príjemná a preto veríme, že podobné akcie zorganizujeme aj v budúcnosti. 

Spoluprácu so spoločnosťou Swiss Re nadviazala doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD. za Katedru poisťovníctva a Ing. Roman Remeň za spoločnosť Swiss Re Business Services (Slovakia), s.r.o.

prednaska reinsurance

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?