Načítavam stránku...

Dňa 13.11.2013 o 11.00 hod v miestnosti B108 sa pri príležitosti 60. výročia založenia Národohospodárskej fakulty v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnil workshop s názvom Digitálny svet a poisťovníctvo organizovaný Katedrou poisťovníctva a Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s. Workshop bol zameraný na priblíženie využitia moderných informačných a digitálnych technológií v oblasti poisťovníctva a vedený p. Viktorom Cingelom, viceprezidentom pre informačné technológie a členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?