Vážené študentky, vážení študenti, milé kolegyne, milí kolegovia, milí priatelia,

v rámci Týždňa vedy a techniky 2023 vás pozývame na prednášku na tému Poistný trh v Slovenskej republike: nové riziká a výzvy. Prednášajúcim je Ing. Vladimír Bakeš, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Prednáška sa koná 23.11.2023 o 13:30 v miestnosti D113, NHF, budova V1.

Tešíme sa na vašu účasť. 

 kpoi_tvat_2023.png

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.