Vážené študentky a vážení študenti študijného programu Poisťovníctvo, 

rozdelenie na štátne bakalárske skúšky, ktoré sa budú konať dňa 8.6.2022 nájdete v AIS. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.