SNOPKOVÁ, Andrea, Ing., PhD.

101008 - Katedra poisťovníctva

lektorka
Miestnosť 5C.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1539
Konzultačné hodiny:

Streda/ Wednesday: 10:45 - 11:45
Štvrtok/ Thursday: 08:45 - 09:15