LORKO, Matej, Ing. PhD.

101008 - Katedra poisťovníctva

odborný asistent CERGE-EI Foundation Teaching Fellow
Miestnosť 5C.25
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1616
Osobná webová stránka
Konzultačné hodiny:

Streda/ Wednesday: 15:00 - 17:00

Publikačná činnosť:
Lorko, M., Servátka, M., & Zhang, L. (2019). Anchoring in project duration estimation. Journal of Economic Behavior & Organization, 162, 49-65.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu:

  • Experimentálna a behaviorálna ekonómia
Ďalšie informácie:

PhD štúdium:

  • Macquarie Business School, Sydney, Austrália.