Načítavam stránku...

Doterajší priebeh vykonávania štátnych skúšok z kancelárskeho písania na PC.

Štatistické údaje k 30.06.2011

Ukazovateľ 

 Reálne

vyjadrenie

 Percentuálne

vyjadrenie

 Počet žiakov  2802 100,00 %
 Počet úspešných žiakov  2259  80,62 %
 Počet neúspešných  543  19,38 %
 z toho:    
 neúspešní v odpise  328 60,41 %
 neúspešní v písomnostiach  227 39,59 %
 Pozn.: Časť neúspešných uchádzačov neuspela v obidvoch častiach

 

Štatistické údaje k 30.6.2012

Ukazovateľ 

 Reálne

vyjadrenie

 Percentuálne

vyjadrenie

 Počet žiakov  4113 100,00 %
 Počet úspešných žiakov  3338  81,16 %
 Počet neúspešných  775  18,84 %
 z toho:    
 neúspešní v odpise  513 66,19 %
 neúspešní v písomnostiach  300 38,71 %
 Pozn.: Časť neúspešných uchádzačov neuspela v obidvoch častiach

 

Štatistické údaje k 30.6.2013

Ukazovateľ 

 Reálne

vyjadrenie

 Percentuálne

vyjadrenie

 Počet žiakov 5392 100,00 %
 Počet úspešných žiakov 4439 82,33 %
 Počet neúspešných  953 17,67 %
 z toho:    
 neúspešní v odpise 668 70,09 %
 neúspešní v písomnostiach 339 35,57 %
 Pozn.: Časť neúspešných uchádzačov neuspela v obidvoch častiach

 

Štatistické údaje k 30.06.2014

Ukazovateľ

Reálne

vyjadrenie

Percentuálne

vyjadrenie

Počet žiakov 6319 100,00%
Počet úspešných žiakov 5238 82,89%
Počet neúspešných 1081 17,11%
z toho:    
neúspešní v odpise 784 72,53%
neúspešní v písomnostiach 362 33,49%
Pozn.: Časť neúspešných uchádzačov neuspela v obidvoch častiach

 

Štatistické údaje k 30.06.2015

Ukazovateľ

Reálne

vyjadrenie

Percentuálne

vyjadrenie

Počet žiakov 7073 100,00%
Počet úspešných žiakov 5884 83,19%
Počet neúspešných 1189 16,81%
z toho:    
neúspešní v odpise 885 74,43%
neúspešní v písomnostiach 393 33,05%
Pozn.: Časť neúspešných uchádzačov neuspela v obidvoch častiach

Štátna skúška sa obnovila v školskom roku 2008/2009.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?