Načítavam stránku...

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako nástupnícka organizácia po zrušenom Štátnom stenografickom ústave v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie (ďalej štátne skúšky).

Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry a vypracovania dvoch písomností (obchodného listu a tabuľky) podľa predloženého zadania. Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú účastníci 60 minút.

Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov

  • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,
  • vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci a absolventi stredných škôl, prípadne ďalší absolventi z hospodárskej praxe.

Štátne skúšky sa uskutočňujú na školách, ktoré požiadajú Katedru pedagogiky o ich usporiadanie, pričom je potrebné, aby počet účastníkov bol najmenej 15. Vykonávajú sa pod osobným dohľadom členov štátnicovej komisie. Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20,– eur za účastníka.

Prihlášku na štátne skúšky, v ktorej sa uvedie predbežný počet záujemcov a požadovaný termín konania,  treba poslať na adresu Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 alebo elektronickou formou na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Po potvrdení termínu konania štátnej skúšky dostane príslušná škola podrobnejšie informácie elektronicky.

V prípade neúspešného pokusu je možné opakovať štátnu skúšku aj na inej škole bez časových obmedzení.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?