VITÁLOŠ, Matej, Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

odborný asistent
Miestnosť 4B41
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1441
Konzultačné hodiny:

Štvrtok (Thursday) 15:00 – 16:30

Pedagogická činnosť:

Bakalársky stupeň:

  • Ekonómia rozvoja
  • Hospodárska politika

Inžiniersky stupeň:

  • Ekonomický rozvoj
  • Ekonomická analýza
Publikačná činnosť:

Publikácie vo vedeckých časopisoch:

Majzlíková, E. and Vitáloš, M. (2022). Potential Risk of Automation for Jobs in Slovakia: A District- and Industry-Level AnalysisEastern European Economics, 60(5): 452–478.

Lábaj, M. and Vitáloš, M. (2021). Automation and Labor Demand: The Role of Different Types of Robotic Applications. Czech Journal of Economics and Finance, 71(3): 220–244.

Lábaj, M. and Vitáloš, M. (2020). Automation and Labor Demand in European Countries: A Task-based Approach to Wage Bill Decomposition. Ekonomický časopis, (9): 895–917.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu:

  • Dopady automatizácie na trh práce (vznik vs. zánik pracovných miest/činností, polarizácia na trhu práce, dopyt po zručnostiach, pracovná spokojnosť a spoločenský blahobyt)
  • Migrácia (výnosy z jazykových zručností)