PROCHÁZKA, Gabriel, Mgr.,

101003 - Katedra hospodárskej politiky

interný doktorand
Miestnosť 4B10
E-mailová adresa
Telefón 02/6 7 2914 70
Konzultačné hodiny:

Pondelok (Monday)  18:30-20:00

Pedagogická činnosť:

Základy mikroekonómie

Základy makroekonómie

Publikačná činnosť:

Kurila, Jakub, And Gabriel Procházka. "Impact Of The Constitutional Law On Budget Responsibility On The Fiscal Position Of The Slovak Government.Ecomomic Review/Ekonomické Rozhl'ady 51.4 (2022).