NEŽINSKÝ, Eduard, doc. Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

docent
Miestnosť 4B34
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1454
Konzultačné hodiny:

Pondelok (Monday) 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Analýza efektívnosti a produktivity (II.st.)
  • Seminár k záverečnej práci DP2 (II.st.)
  • Economic seminar (III.st.)
Publikačná činnosť:

ORCID: 0000-0003-2771-4276

Scopus profile: 57945899400

Web of Science ResearcherID: AAE-4881-2019

 

Publications:

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Analýza efektívnosti a produktivity
  • Welfare and wellbeing: multidimenzionálne hodnotenie

 

Riešené projekty

Domáce

  • VEGA 1/0716/19  "Hodnotenie politík beyond GDP: vplyv neproporcionálnej distribúcie príjmov"
  • VEGA 2/0001/22 “Slovakia 2030"

 

 

Ďalšie informácie:

Jazyky

  • Anglický jazyk