MAJZLÍKOVÁ, Erika, Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

docentka
Miestnosť 4B15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1455
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Erika_Majzlikova_Stracova 
Konzultačné hodiny:

Štvrtok (Thursday) 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:

Bakalársky stupeň

 • Hospodárska politika
 • Hospodárska politika v anglickom jazyku

Inžiniersky stupeň

 • Ekonomická analýza
 • Štrukturálne súvislosti v ekonomike
Publikačná činnosť:
Orcid ID: https://orcid.org/ 0000-0001-7704-371X
Scopus Author ID 57215091019

Short-bio

Erika completed her doctoral studies in Economic Policy at the Faculty of Economics and Finance of the University of Economics in Bratislava, where she currently works as an Associate Professor at the Department of Economic Policy. As part of her research, she focuses on structural and sectoral analyses of industrial policy, automation, and robotization. Her recent research interests include global value chains, the role of manufacturing in economic development and the impact of automation on the labor market. She has published in leading international journals such as the Cambridge Journal of Economics, Economics Letters and Eastern European Economics.

 

Publikácie

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Deindustrializácia a priemyselná politika
 • Automatizácia a trh práce
 • Global Value Chains, funkčná špecializácia, smile krivky
 • Štruktúrne analýzy (input – output analýza)
 • Hospodárska politika

 

Zodpovedná riešiteľka

 • VEGA Project 1/0781/21: Priemyselná politika v podmienkach deindustrializácie a automatizácie / Industrial Policy under the Conditions of Deindustrialisation and Automation (2021 – 2024)
 • Young Researchers Project I-20-105-00: Economic and Social Implications of Automation and other Forms of Technological Progress
 • Young Researchers Project I-18-103-00: Social-economic Impacts of Industry 4.0 on the Employment in Slovakia and in Chosen Countries

Riešiteľka

 • MIT Slovakia Seed Fund (co-led with Daron Acemoglu) "Labor Market Implications of Automation in the United States and Europe", 2022 – 2023
 • APVV #Pharmacies: Entry and Competition in Regulated Markets: Evidence from Slovak Pharmacy Market, 2019 – 2023
 • APVV INEG: Inequality and Economic Growth, 2016 – 2020

Konferencie

 • 9th Hispanic-American Conference on Input-Output Analysis, 22.9. – 23.9. 2022, Aveiro, Portugalsko
 • 27th International Input-Output Association Conference, 30.6. – 5.7. 2019, Glasgow
 • Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting, 11. – 13.9.2019, Brno
 • Input-Output Workshop, 15.3.2018, Brémy, Nemecko
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM2018), 21. – 22.9.2018, Bratislava
 • 10th biennial conference of the Czech Economic Society, 1.12.2018, Praha
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM2017), 29. - 30.9.2017, Košice

Účasť na projektoch pre prax

 • Vypracovanie vedeckej štúdie pre Konfederáciu odborových zväzov Slovenskej republiky (2019/2020)
 • Národný projekt: Podpora kvality sociálneho dialógu
 • Hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0 
 • Vypracovanie vedeckej štúdie „Papierenský priemysel na Slovensku: rozvojové trendy a  národohospodárske súvislosti“ (2016 – 2017)
  Typ projektu: projekt pre prax (Zväz CPP SR, Mondi SCP, a.s.)