MAÁROVÁ, Katarína

101003 - Katedra hospodárskej politiky

sekretárka
Miestnosť 4B48
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1486