KALIŠ, Richard, Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

výskumný pracovník zástupca vedúceho katedry
Miestnosť 4B43
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1493
Osobná webová stránka
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Richard_Kalis
Konzultačné hodiny:

Streda (Wednesday) 11:00 - 12:30

Prosím, vopred napíšte e-mail. 

Don't hesitate to get in touch with me by e-mail in advance. 

Pedagogická činnosť:

Teaching

 • Industrial orgnaization

Before

 • Competition policy
 • Quantitiave methods in economics
 • Principles of economics
Publikačná činnosť:

Profiles: 

Published research: 

Books: 

Vedecko-výskumná činnosť:

Short bio:

Richard is a Researcher in the Department of Economic Policy at UEBA, Faculty of Economics and Finance. He held a research positions at Masaryk University in Brno and Copenhagen Business School, along with serving as a research assistant at WU Vienna. Specializing in microeconomics and empirical industrial organization, his primary research interests include mergers, competition policy, and efficiency evaluation of firms and markets. He has contributed to publications in journals such as the Transport Policy, Journal of Operational Research Society, Research in Transportation Business & Management, and the Economic Journal (Ekonomický časopis).

Research interests:

 • Industrial organization
 • Competition economics
 • Regulatory economics
 • Efficiency analysis
 • Health economics

Conferences:

 • International Conference On Data Envelopment Analysis 4.-6.9.2023 (DEA 45), Guildford UK
 • 8th Slovak Ekonomic Association Meeting 15.-16.9.2022 (SEAM 2022), Bratislava
 • 17th Efficiency and Productivity Analysis Workshops, 27.-29.7. 2022, Porto
 • Slovak Economic Association Meeting (SEAM2017), 29 - 30.9.2017, Košice
 • 10th biennial conference of the CzechEconomic Society,  1.12.2018, Praha

Research projects:

 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Význam sietí v regulovanom prostredí lekárenského sektora, 2021
 • APVV:  Entry and competition in regulated markets: evidence from Slovak pharmacy market, 2019-2023
 • VEGA: Policies evaluation beyond GDP: impact of unequal distribution of the socio-economic development determinants
 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Vstup na trh a konkurencia v zdravotníckom sektore na Slovensku, 2019
 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Hodnotenie efektívnosti potenciálnych koncentrácii na trhu zdravotnej starostlivosti, 2018
 • Projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie, 2017