HUDCOVSKÝ, Martin, Ing., PhD.

101003 - Katedra hospodárskej politiky

odborný asistent
Miestnosť 4B36
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1436
Konzultačné hodiny:

Utorok (Tuesday): 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Národné účty
 • Ekonómia trhu práce
 • Economic Policy
 • Seminár k zaverečnej práci
 • Structural Dynamics in Central European Economies
Publikačná činnosť:
HUDCOVSKÝ, Martin - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. Employment Growth and Labour Elasticity in V4 Countries : Structural Decomposition Analysis. In Prague economic papers : A bimonthly journal of economic theory and policy, 2017, vol. 26, no. 4, s. 422-437. (2016: 0.710 - IF, Q3 - JCR, 0.296 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, SCOPUS, WOS). ISSN 1210-0455. Dostupné na internete: <https://www.vse.cz/pep/623?lang=en>(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu).
MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Overcoming of Lag in the Capital to Labor Ratio in the Slovak Economy. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 8, s. 838-851. (2017: 0.327 - IF, Q4 - JCR, 0.246 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents). ISSN 0013-3035.(APVV-0750-11 : Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike - predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja. Zodpovedný riešiteľ Karol Morvay. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR).
HUDCOVSKÝ, Martin – BLAŽO, Ondrej – JANKOVIČ, Patrik – KALIŠ, Richard – KOLLÁROVÁ, Zuzana – LÁBAJ, Martin – LUKAČKA, Peter – LUPTÁČIK, Mikuláš – MORVAY, Karol – ZÁBRANSKÝ, Radek. Analýza zriadenia národného leteckého dopravcu. Recenzenti: Mário Németh, Peter Pšenica. Bratislava : NHF, Ekonomická univerzita v Bratislave vo vydavateľstve EKONÓM, 2019, 145 s. ISBN 978-80-225-4699-7
MORVAY, Karol - BLAŽO, Ondrej – DUJAVA, Daniel - HUDCOVSKÝ, Martin – JANKOVIČ, Patrik - KALINA, Tomáš – KALIŠ, Richard - LÁBAJ, Martin – LUKAČKA, Peter – LUPTÁČIK, Mikuláš. Štúdia realizovateľnosti zriadenia národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej deprave v podmienkach Slovenskej republiky. Recenzenti: Jozef Moravčík, Silvia Csöböková. Bratislava : NHF, Ekonomická univerzita v Bratislave vo vydavateľstve EKONÓM, 2019, 111 s. ISBN 978-80-225-4698-0
BLAŽO, Ondrej - HUDCOVSKÝ, Martin - JURKOVIČ, Martin - KALINA, Tomas - MORVAY, Karol. Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva. Recenzenti: Viera Bartošová, Jarmila Sosedová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 190 s. [13 AH]. 681/D330/2019. ISBN 978-80-225-4746-8.
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • Trh práce, Produktivita práce, Ekonómia dopravy, Štruktúrne zmeny ekonomiky
Ďalšie informácie:

Zahraničné pobyty

 • University of European Studies of Moldova - Moldavsko - 2022
 • Gedu College of Business Studies - Bhután - 2020
 • Cape Peninsula University of Technology - Južná Afrika - 2017
 • University of Montenegro - Čierna Hora - 2016
 • STEP Enterprises - Malta - 2013