Dňa 28. novembra 2011 Katedra financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadala XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie FINANCIE A RIZIKO organizovanej pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

Cieľom konferencie bolo sprostredkovať výmenu aktuálnych teoretických a empirických poznatkov o absorpcii dôsledkov svetovej finančnej a hospodárskej krízy a o adaptačných procesoch prebiehajúcich na finančných trhoch, vo verejných financiách, vo fiškálnej politike, v daňovej politike, v riadení rizika a v podnikateľských financiách.

Odborné sekcie:

Sekcia A: Verejné financie
Sekcia B: Finančné trhy a podnikateľské financie
Sekcia C: Mladí výskumníci

 

Medzinárodný vedecký výbor:

 • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor EU v Bratislave
 • prof. Nick Wilson – Univerzita Leeds, Veľká Británia
 • prof. Július Horváth – Central European University, Budapešť, Maďarsko
 • prof. Dr. Ing. Jarko Fidrmuc – Národná banka Rakúska
 • doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – VŠE Praha
 • prof. Mikuláš Luptáčik – Univerzita Viedeň, Rakúsko
 • prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. – UMB Banská Bystrica
 • prof. Ing. Široký Jan, CSc. – Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Ostrava, ČR
 • prof. Ing. Anna Schultzová, PhD. – EU v Bratislave
 • doc. Ing. Maroš Servátka, PhD. – Univerzita v Catenbury, Nový Zéland
 • Ing. Petr Valouch, PhD. – Masarykova univerzita v Brne
 • doc. Ing. Marta Orviská, PhD. – UMB Banská Bystrica
 • doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. – EU v Bratislave

 

Prílohy

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.