Vážení študenti, nižšie nájdete finálny rozpis zaradenia študentov na bakalárske štátnice (po úpravách k 31.5.2022 k 13:15 hod - zmeny sú už len v niektorých komisiách v časoch), spolu s kontaktom na zapisovateľa, ktorému pošlete vašu prezentáciu k obhajobe bakalárskej práce v power pointe - najneskôr do 2. júna 2022 vrátane :

pondelok 6. júna 2022

utorok 7. júna 2022

streda 8. júna 2022

štvrtok 9. júna 2022

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.