Vážení študenti, nižšie nájdete rozpis zaradenia študentov na inžinierske štátnice, spolu s kontaktom na zapisovateľa, ktorému pošlete vašu prezentáciu k obhajobe diplomovej práce v power pointe - najneskôr do 19. mája 2022 vrátane :

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.