Vážení študenti, 

v prípade ak máte záujem o letnú stáž na Európskom dvore audítorov, venujte pozornosť nasledujúcemu linku :

 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Student-Summer-Jobs.aspx

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.