Študenti I. stupňa štúdia – študijný program FBI 

Študentom 2. a 3. ročníka bude udeľovať hodnotenie za tento predmet Ing. Denisa Ihnatišinová, PhD. z Katedry financií. Informácie ohľadom daného predmetu budú zasielané v prvom týždni výučby hromadnou poštou emailom prostredníctvom AIS. Ďalšia komunikácia bude prebiehať online v prostredí MS Teams v skupine s názvom „Odborná prax 1. stupeň“. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.