Načítavam stránku...

V roku 2019 sú na našej katedre nasledujúce projekty :

 

  • Horizont 2020 A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme, koordinátor doc. Ing. Jana Péliová, PhD.,

  • APVV Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, vedúci projektu prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.,

  • VEGA Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej a východnej Európy, vedúci projektu Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,

  • VEGA Experimentálne skúmanie faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie ekonomických subjektov, vedúca projektu doc. Ing. Jana Péliová, PhD.,

  • VEGA Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania, možné riešenia a ich predpoklady, vedúca projektu doc. Ing. Mgr. Jana Kubicová, PhD.,

  • VEGA Finančná pozícia sektora domácností vo väzbe k rodovo citlivému rozpočtovaniu a sociálnej nerovnosti, vedúca projektu doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?