Načítavam stránku...

Výberom tém diplomových prác je možné sa ďalej posúvať, dôkazom čoho sú aj pravidelné účasti našich končiacich diplomantov, z daňovej problematiky, na TAX ADVISORS AWARD organizované Slovenskou komorou daňových poradcov.

Ocenené práce z Katedry financií, oddelenie Daňovníctva a daňového poradenstva v roku 2017:

- Bc. Kubánová Katarína - Rating daňových subjektov - vedúca DP prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

- Bc. Šepeľová Jaroslava - Vplyv dane z príjmov právnickej osoby na podnikateľské prostredie - vedúci DP Ing. Juraj Válek, PhD.

Ocenené práce z Katedry financií, oddelenie Daňovníctvo a daňového poradenstva v roku 2018:

- Bc. Šadláková Andrea - Optimalizácia daňového zaťaženia - aplikácia na vybraný daňový subjekt, vedúca DP prof. Ing. Anna Schultzová, PhD.

- Bc. Patrik Řehořka - Účtovné a daňové aspekty podnikových kombinácií, vedúca DP Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?