ZUBAĽOVÁ, Alena, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

docentka zástupkyňa vedúceho katedry pre pedagogickú činnosť
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Miestnosť 3B.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1320
Konzultačné hodiny:

Streda: 15,15 -16,45

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Daňová teória a politika 2
  • Lízing a dane v teórii a praxi
  • Verejné financie
  • Súčasné daňové teórie

 

Gestor predmetov

  • Daňová teória a politika 2
  • Lízing a dane v teórii a praxi
  • Súčasné daňové teórie
Ďalšie informácie:

Jazyky

  • Anglický jazyk,
  • Nemecký jazyk,
  • Ruský jazyk