SOLEJ, Rastislav, Ing.

101006 - Katedra financií

lektor
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 3B12
E-mailová adresa
Telefón 0267 2 9133 2
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf